Ποιοτικές έρευνες

Η ποιοτική έρευνα είναι ένα εργαλείο για την κατανόηση και την αξιολόγηση των ανθρώπινων ιδεών και συμπεριφοράς.

Η DATA RC παρέχει υπηρεσίες ποιοτικής έρευνας συνεργαζόμενη με τους καλύτερους ειδικούς της αγοράς. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει στα γραφεία της ειδικές υποδομές για την πραγματοποίηση ομαδικών συζητήσεων.

Αίθουσα ποιοτικών ερευνών