Loading...
 Start Page
Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας: Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων
Κλίκ για μεγέθυνση
Δευτέρα 13 Νοέ 2017

 

Η νέα δράση “Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας” απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Σκοπός της Δράσης:

• Η ανάδειξη κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως βιομηχανικά κτήρια, αποθήκες, στεγασμένες στοές και αγορές, δικαστικά μέγαρα, δημοτικά λουτρά και σφαγεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ακόμη και εγκαταλειμμένα «ΞΕΝΙΑ» και νοσοκομεία και άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

• Η ουσιαστική αναζωογόνηση και η αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικούς/ τουριστικούς προορισμούς.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οφείλουν όχι απλώς να διατηρούν το κτίριο αλλά να μην αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά του χαρακτηριστικά και θα πρέπει να γίνεται χρήση εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και υιοθέτηση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Δεν είναι επιλέξιμη παρέμβαση ο εκσυγχρονισμός κτηρίων/ εγκαταστάσεων που λειτουργούν πλήρως. Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις σε ανενεργά κτίρια ή κτίρια που ένα μικρό ποσοστό της επιφάνειας τους (έως 20%) έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει χρήση το σύνολο της επιφάνειάς του.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014–2020 

Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 50.000.000 ευρώ

Μέγιστη χρηματοδότηση: 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης

Υποβολές αιτήσεων: Από 8.1.2018 και μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Προϋποθέσεις:

Κάθε δήμος δύναται να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή, αναστήλωση αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - ιδιοκτησίας του Δήμου ή παραχωρημένο σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για πάνω από 15 έτη - συνολική επιφάνεια κτιρίου άνω των 500 τ.μ. - τοποθεσία κτιρίου εντός αστικού ιστού ή/και εκτός, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό - διασφάλιση μέσω της επιλεγόμενης χρήσης της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου για τουλάχιστον 4 ημέρες/ εβδομάδα και 8 μήνες/ χρόνο. 

Δυνατότητες Αξιοποίησης Κτιρίων:

Οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν στην αξιοποίηση ενός κτηρίου, σύμφωνα με τις ακόλουθες 5 διαφορετικές δυνατότητες και προϋποθέσεις ανά κατηγορία παρέμβασης:

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (100% επιδότηση & Π/Υ μέχρι 2,5 εκατ. €):

Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου (>=500 τ.μ.) για πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο δήμος στους πολίτες χωρίς αντίτιμο ΚΑΙ αξιοποίηση μέχρι 20% (μέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες από ιδιώτη οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά υποστηρικτικές προς την κύρια χρήση.

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (επιδότηση βάσει του ελλείμματος χρηματοδότησης):

Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας για πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντίτιμο από τον Δήμο ή ιδιώτη (προαιρετικό χρήση 20% όπως στην κατηγορία 1). Το ποσοστό ενίσχυσης θα υπολογιστεί βάσει του ελλείμματος χρηματοδότησης, όπως αυτό προκύπτει μετά από εκπόνηση μελέτη κόστους – οφέλους. Δύναται να χρηματοδοτηθεί το 80% της εγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης και μέχρι το ποσό των 2 εκατ. € χωρίς μελέτη κόστους – οφέλους (Γ.Α.Κ.)

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (μέγιστη επιδότηση 35% Γ.Α.Κ.):

Αξιοποίηση του 100% της επιφάνειας του κτιρίου για άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν σε λειτουργία τουριστικών δραστηριοτήτων και εμπορικών δραστηριοτήτων (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά κέντρα, θερμοκοιτίδες).

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (100% επιδότηση και Π/Υ μέχρι 2,5 εκατ. €):

Αξιοποίηση τουλάχιστον του 80% της επιφάνειας για i) μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου με δωρεάν παραχώρηση και ii) Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου με προτεραιότητα σε βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, Δημοτικά Ιατρεία και προαιρετικά μέχρι 20% (κατά μέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά υποστηρικτικές προς την κύρια χρήση.

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (έως 100% επιδότηση και Π/Υ μέχρι 2,5 εκατ. €):

Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας για συνδυασμό κύριων δραστηριοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στις κατηγορίες παρέμβασης 1, 2 και 4 και αξιοποίηση μέχρι 20% (μέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά υποστηρικτικές προς την κύρια χρήση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

1) Προπαρασκευαστικές ενέργειες: μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων (π.χ. οι οριστικές μελέτες, διαδικασία αδειοδοτήσεων).

2) Οικοδομικές εργασίες, όπως στατικές εργασίες επιδιόρθωσης του φορέα και των υλικών πλήρωσής του, αντικατάσταση ανοιγμάτων και κουφωμάτων, πόρτες, παράθυρα, υαλοστάσια, κατασκευή όλων των απαραίτητων προσβάσεων και εξοπλισμού για τη διευκόλυνση ΑΜΕΑ, λοιπές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.

3) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως πυροπροστασία, συστήματα φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού κ.ά.

4) Εργασίες Πρασίνου

5) Αγορά εξοπλισμού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό υποδομής,

6) Δαπάνες ΤΠΕ έως 20% του επιλέξιμου Π/Υ.

7) Ενέργειες προβολής και προώθησης έως 0,5% του επιλέξιμου Π/Υ

8) Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης έως 4% του επιλέξιμου Π/Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 206
ΠΑΤΡΑ 262 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ: 2610.622027
F: 2610.240902
info@datarc.gr

SOCIAL MEDIA

εικονίδιο facebookεικονίδιο google plusεικονίδιο you tubeεικονίδιο twitterεικονίδιο linkedin

NEWSLETTER